BELEIDSNOTA

  • DENK AAN HET NAAMTEKENEN VAN JASSEN, MUTSEN, HANDSCHOENEN EN SJAALS !
  • WIJ LOPEN NIET IN DE GANGEN VAN DE SCHOOL ! 
  • VANAF 8 JANUARI 2018 KUNNEN ONZE ONTHAALKINDJES, INDIEN NODIG, OVER DE MIDDAG BLIJVEN SLAPEN IN DE SLAAPZAAL.
  • KINDJES UIT K1 KUNNEN DIT IN PRINCIPE NIET, TENZIJ ZE ECHT HEEL MOE ZIJN.
  • VOOR ONZE AFVALVRIJE SCHOOL: BRENG JE KOEKJE MEE IN EEN KOEKENDOOSJE! WE BANNEN ALLE PLASTIC OP SCHOOL!
  • ER ZIJN OOK IN 2018 2 MOGELIJKHEDEN VAN NASCHOOLSE STUDIEOPVANG: STUDIEZAAL o.l.v. JUF VERA EN BEGELEIDE STUDIE (VOOR L2 t.e.m L6) o.l.v. JUF AURORE? JUF MARGOT EN JUF MICHELE. DE NIEUWE 10-BEURTENKAARTEN KUNNEN OPNIEUW BESTELD WORDEN PER OVERSCHRIJVING NAAR HET REKENINGNUMMER VAN HET OUDERCOMIT√©. DE DATA VAN DE 10-BEURTENKAARTEN ZIJN: 16,18,22,23,29, EN 30 JANUARI/ 1,5, EN 6 FEBRUARI 2018

Welkom en vaar(t)wel

 

Welkom Ely (L5) !!

Welkom Sam, Harold, Jack, Charlotte, Leo, Lisa, Thomas en Madison (K0)

Welkom juf Nermin als kleuterjuf (turnen en zorg)

Vaar(t)wel juf Elke (K2) en bedankt voor al wat je voor ons hebt betekend en gedaan !!

 

Save the date

 

Donderdag 11 januari 2018 om 19u: infoavond startende onthaalklassers

Dinsdag 16 januari 2018: oudercomité in de Moelie

Donderdag 25 januari 2018: infoavond studiekeuze secundair onderwijs en skiklassen!

Woensdag 31 januari 2018: pedagogische studiedag (opvang voorzien)

Zondag 4 februari 2018: Linkepolis vanaf 14u op school.

Vrijdag 9 februari 2018: carnavalshow in de Moelie