BELEIDSNOTA

SORTEREN! Denk aan ons MILIEU! Jullie helpers zijn CHANTAL, restafval; JEROM, de compostworm; Amedee ,PMD

 

 Sorteren

 

OPNIEUW TWEEDEHANDSBEURS: maandag 4 juni tot en met woensdagavond 6 juni 2018 in de refter van de lagere school! Onze excuses!

 

DE JUNI-UITDAGING

WE ZIJN DRINGEND OP ZOEK NAAR MILIEUBEWUSTE MEISJES EN JONGENS? MAMA'S EN PAPA'S !

 

Gelieve thuis en op school kinderen bewust te maken van het belang van AFVAL SORTEREN, RECYCLEREN, ZUINIG OMSPRINGEN met ENERGIE (voeding, media,...)

 

SAMEN maken we SCHOOL !

 

Welkom en vaar(t)wel                                            

- Welkom terug, juf Suzanne !! Vanaf 28 mei zal onze onthaalklasjuf terug kunnen komen werken!

- Welkom, juf Nermin als SES- en kleuterturnjuf voor onze kleuters !

Save the date

  • Dinsdag 26 juni 2018: oudercontact vanaf 15u20 voor iedereen.
  • Woensdag 27 juni 2018: vanaf 10u45 VERRASSING voor KINDEREN !!
  • Vrijdag 22 juni 2018: uitreiking van de kleuterdiploma's - meer info volgt !
  • Vrijdag 29 juni 2018: om 12u diploma-uitreiking van de zesdejaars uit GBS De Schakel en ECL op het gemeentehuis van Linkebeek.