BELEIDSNOTA

SORTEREN! Denk aan ons MILIEU! Jullie helpers zijn CHANTAL, restafval; JEROM, de compostworm; Amedee ,PMD

 Sorteren

Gelieve thuis en op school kinderen bewust te maken van het belang van AFVAL SORTEREN, RECYCLEREN, ZUINIG OMSPRINGEN met ENERGIE (voeding, media,...)

SAMEN maken we SCHOOL !

Nieuwe toiletten: Bedankt om mee te zorgen voor onze nieuwe toiletten op de lagere school! 

1.           WISTJEDATJES: Wist je dat...

  • onze schakels uit L1 en L2 massageles hebben gevolgd in De Moelie ? Mama’s en papa’s, laat jullie eens goed verwennen door jullie schatten!

 

  • de klaprozen die jullie lagereschoolschatten hebben gemaakt, verwijzen naar de Eerste Wereldoorlog? En dat wij tijdens onze vredestocht samen met ECL op een serene manier hulde hebben gebracht aan alle mensen die hun leven op het spel hebben gezet tijdens de wereldoorlogen?

 

  • het Sjiek Feest ons prachtige herinneringen heeft opgeleverd: lekker eten,gezellige inrichting van de sportzaal, leuke gesprekken en … een geweldige band di e ons muzikaal heeft verwend? DANK JULLIE WEL, oudercomité!!

 

  • we een nieuwe BEVERBENDE hebben? Zij komen per 2 ’s middags de zon en alle Schakels op de speelplaats in het oog houden en vormen een luisterend oor voor alle bezorgdheden van jullie BRAVO aan Clara en Elise, Ely en Mika, Agnès-Marie en Robin V., Maelys en Aminata!

 

  • ons grootouderfeest een SUCCES was? Meer dan 250 grootouders hebben onze school Ze gingen haken, timmeren, brainstormen, opzoeken op de laptops, genieten van een voorstelling in De Moelie en zoveel meer! Bedankt aan alle mama’s en papa’s, en zeker aan ons oudercomité voor de hulp voor, tijdens en na al onze activiteiten!

 

  • de laatste maand van 2018 is aangebroken? Misschien kijken jullie vol heimwee terug of hebben jullie mooie vooruitzichten voor 2019?

 

  • jullie onze school steunen door massaal SCHOOLKALENDERS te bestellen?

  • meester Kevin en meester Alexander (ECL) gestart zijn met sporttornooien op dinsdagmiddag? ECL en De Schakel strijden sportief voor de ereplaats! Voorlopig haalden we het met twee keer winst voor GBS: L6 en L5 hebben hun leeftijdsgenoten verslagen!

 

2.         DE DECEMBER-UITDAGING:

 Ideeën voor extra leuke middagactiviteiten !