BELEIDSNOTA

 • Inschrijvingen:
  • VOORRANGSPERIODE voor broers en zussen en kinderen van het onderwijspersoneel: 18 februari tot en met 1 maart 2019
  • GEWONE INSCHRIJVINGSPERIODE voor alle andere kinderen (geboren in 2017 of vroeger): vanaf 11 maart 2019
 • Graag blijven wij alle mama’s en papa’s, oma’s en opa’s aanmoedigen om in het Nederlands te spreken wanneer jullie jullie (klein)kind(eren) komen Heb vertrouwen, wees niet bang om fouten te maken. Angst geef je door aan je kinderen. Durf in het Nederlands te spreken, ook thuis. Het meest leren wij uit onze fouten!
 • LUIZEN OP SCHOOL: kijk dagelijks het haar van jullie kind na, zeker wanneer er al vaak een LUIZENALARM is geweest in de klas van jullie zoon/dochter. Behandelen met shampoo is niet voldoende, de luizen en neten moeten echt uit het haar verwijderd worden! Het project van de luizenmoeder/luizenvader gaat niet
 • RUST in de gangen en op de speelplaats: tijdens de middagspeeltijd en naschools zullen alle Schakels uit de lagere school uitgenodigd worden om uit de gangen te blijven en buiten te spelen. We hangen in februari speelplaatsideeën uit aan de vensters van L1, L2 en L3!

 

SAVE THE DATE

 • maandag 4 februari 2019: facultatieve verlofdag (opvang is voorzien)
 • zondag 17 februari 2019: LINKEPOLIS vanaf 14u
 • week van 25 februari-1 maart 2019: “SPRINGdagen” – O. voor alle Schakels in een feestjasje!
 • donderdag 28 februari 2019: tweede inspiratieavond “LEREN LEREN: hoe?” door kinder- en jongerenpsychologe Marjorie

 

SORTEREN! Denk aan ons MILIEU! Jullie helpers zijn CHANTAL, restafval; JEROM, de compostworm; Amedee ,PMD

 Sorteren

Gelieve thuis en op school kinderen bewust te maken van het belang van AFVAL SORTEREN, RECYCLEREN, ZUINIG OMSPRINGEN met ENERGIE (voeding, media,...)

SAMEN maken we SCHOOL !

Nieuwe toiletten: Bedankt om mee te zorgen voor onze nieuwe toiletten op de lagere school! 

    1.       WISTJEDATJES: Wist je dat...

 

 • De Schakel een echte muziekschool aan het worden is? Met onze leerlingen uit K3, L1 en L2 trekken we erop uit naar “Orkest in ’t echt” in Brussel, de oudere leerlingen krijgen privé- zangles van een stemcoach! Op 11 maart zingen zij met 1000 andere kinderen de ingeoefende liedjes!
 • we ondertussen met 220 Schakels zijn op onze school?
 • De show rond dromen waarmaken in De Moelie voor heel onze school een grappige goochelvoorstelling was? En dat er enkele Schakels als het ware echte magiërs werden met toverstokjes, goocheltruukjes?
 • Onze leerlingenraad enkele interessante ideeën heeft in het nieuwe jaar? Er komt in iedere klas een ideeënenvelop die we tijdens de vergaderingen zullen doornemen!
 • De inspiratieavond over faalangst heel wat bezoekers krijgt? Jana Breda popelt om ons mee te nemen in haar wereld, om jullie handvaten aan te reiken in het omgaan met (kinderen met)
 • Jullie binnenkort opnieuw een Schakelkrant junior mogen verwachten? Robin, Robin, Carl zitten in het redactieteam, Amalia en Lucas spelen vliegende Wordt vervolgd!
 • Ines, onze maatschappelijk werkster van het CLB, zowel de ouders van L5 en L6 als onze laatstejaars is komen uitleg geven over het secundair onderwijs? Dank je wel, Ines! Op 5 februari gaan we met L6 op bezoek in het GO! Technisch Atheneum in

 • de laptops (dank u, oudercomité!) in bijna alle lagereschoolklassen worden gebruikt? Juf Margot richt een speciale hoek in voor het werken met de laptops en in de hogere jaren krijgen de leerlingen de kans om zich te bekwamen tot digi-experts.
 • dat er nog 25 verjaardagskalenders liggen op mijn bureau? Voor wie er nog wil kopen: welkom!
 • we heel wat aan het plannen zijn voor Dikketruiendag? Dit gaat door op dinsdag 12 februari 2019!
 • maart in het teken staat van de jeugdboekenmaand? En dat we Marc de Bel op bezoek krijgen?!

  2. Februari uitdaging

GEZOCHT:

Wat kunnen we meer doen op school voor ons klimaat?

Stuur jullie ideeën door naar directie@gbsdeschakel.be